home page
mail us
BioCompact spol. s r. o.
 
 


Čistíme odpadové vody:
splaškové a komunálne
vody z chovov zvierat
zo spracovania zvierat - mäsokombináty, hydinárne ...
priemyselné, potravinárske a iné odpadové vody,
  ktoré sú biologicky čistiteľné
Konzultačné služby v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd
Technologický a technický návrh čistenia odpadových vôd
Vypracovanie projektovej dokumentácie
Dodávka technologického zariadenia
Modernizácia a intenzifikácia čistiarní odpadových vôd
Dodávka stavebnej časti v kooperácii s miestnymi firmami
Vypracovanie manipulačného a prevádzkového poriadku
Zaškolenie obsluhy
Zabezpečenie skúšobnej prevádzky
Odovzdanie stavby do trvalej prevádzky
Prevádzkovanie ČOV a kanalizácií
Pozáručný servis
Dodávka a montáž strojnotechnologických zariadení a konštrukcií priemyselných a inžinierskych stavieb
 


 
2006 | copyright by BioCompacT spol. s r.o.